Arboristi on puunhoitaja

Arboristi, eli puunhoitaja, on puualan ammattilainen, joka on erikoistunut rakennetun ympäristön puiden hoito- ja kaatotöihin. Arboristin työnkuva ulottuu koko puun elinkaareen aina taimesta puuvanhukseksi saakka.

Arboristi osaa suunnitella ja tehdä hoitotoimenpiteitä eri-ikäisille ja -kokoisille puille sekä antaa neuvoja ja ohjeita mm. istutettavien puulajien valintaan, kaatotöiden yhteydessä säilytettävien puiden valintaan sekä maisemanhoidollisiin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen puunhoitajaan! Palvelen sinua kaikissa puiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.